X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

شهرستان فاروج یکی از منا طق تاریخی و با تمدن کهن و دیرینه به شمار می رود به طوری که اولین اقوام آریایی در روستای خبوشان، استاد و خسرویه مسکن گزیده اند. قدمت روستای خبو شا ن به قبل از قرون وسطی با زمی گردد و مرکز حکم رانی شهری بوده است. شهرستان فاروج در جنوب رود اترک در شمال خراسان برافراشته شده است. درباره پیدایش آن آمده است که این محل در روزگار هارون الرشید به صورت جنگل بود. حاکمی فرج الله نام، اقدام به قطع درختان و ایجاد آن شهرستان کرد که این نام رفته رفته به فاروج تبدیل گشت.


شهرستان فاروج با ۱۷۳۶ کیلومترمربع وسعت و ۶۱۳۸۱ نفرجمعیت ازشمال وغرب به شهرستان شیروان، ازجنوب و غرب به شهرستان اسفراین وازشرق به شهرستان قوچان واستان خراسان رضوی منتهی می شود. فاروج دارای دو بخش مرکزی وخبوشان و ۵  دهستان می باشد.